Lief dapper mens,
Zomaar wat woorden voor jou, als je leven nooit meer hetzelfde kan zijn.

Ooit schreef ik dit voor mijn lieve partner Jos van de Veerdonk, maar het geldt denk ik voor iedereen die een leven veranderende situatie heeft meegemaakt.

Als de grond onder je voeten wordt weggeslagen….

Scheiding, ziekte, overlijden, financiële uitdagingen, allemaal grote gebeurtenissen die de grond onder je voeten vandaan slaan. Diepe levens veranderende gebeurtenissen die maken dat je niet meer op dezelfde manier naar je leven en de wereld kunt kijken.
En toch draait diezelfde wereld gewoon door.
Je voelt niet meer precies waar je staat, wat je plek nog is in een wereld die voor jou niet meer dezelfde is. Waar anderen jou vooral nog wel willen zien als degene die je altijd was.
Je krijgt te horen dat je zo veranderd bent.
Dat zorgt op zijn zachtst gezegd voor de nodige innerlijke en uiterlijke conflicten.
De mensen om je heen zijn niet mee veranderd. Dat kan ook niet, want zij hebben niet meegemaakt wat jij meegemaakt hebt. Het enige dat echt veranderd is, ben jijzelf.
Wordt het daar makkelijker van? Zeker niet.
Het is een heel proces om het oude beeld dat je van jezelf hebt en dat anderen van je hebben los te durven laten.

Eén ding is heel helder geworden.

Maar door alle gebeurtenissen is één ding heel helder geworden.
Je kunt en wilt geen concessies meer doen ten koste van je zelf. Het gaat gewoonweg niet.
Er is maar een handje vol mensen die de moeite neemt om te begrijpen wat je meemaakt en die door dik en dun naast je staan.
Je wereld wordt kleiner en kleiner, veel mensen verdwijnen uit je leven omdat je voor hen niet meer van waarde bent. Dat heeft je diep geraakt en het heeft je vaak somber en verdrietig gemaakt.
Maar iedere keer lukte het weer om in je liefde te stappen.

Dan komt de tijd dat je weer naar buiten stapt met je nieuwe jij, al is dat best nog wel onwennig.
De oude manier past niet meer, een nieuwe manier is er nog niet helemaal.
De wereld mag zich weer gaan vormen naar wie je nu bent.

Je hebt diepe transformaties ondergaan.
Het gaat je niet meer om doelen bereiken, om veel geld verdienen, om jezelf aanpassen of weggeven. Het gaat je om plezier, om creëren vanuit je hart, om leven in verbinding met wie werkelijk je bent.
Je hebt geleerd dat dat ware rijkdom is.
Het gaat je niet zozeer meer om alles wat je doet, maar om wie je wilt zijn in deze wereld.
Dat is een groot verschil.

De oude grondtoon van doen en bereiken had wellicht altijd nog een diep gevoel van tekort in zich.
Dat is hoe het grootste deel van de wereld leeft en hoe gemakkelijk is het om daar weer in verzeild te raken. Maar je doet het niet.
De nieuwe grondtoon is die van Zijn, van overvloed, van creëren vanuit je hart.
Daar kies je voor. Want dat heb je, een groot hart.
In de verbinding met jou ontstaat de ruimte om te ontspannen, om muurtjes te laten vallen en om verder te bewegen.
Alleen degene die zelf door diepe transformaties is gegaan, kan anderen de weg wijzen naar zichzelf.
Jij bent zo iemand. Gewoon door te zijn wie je bent.