“Je bestemming ligt besloten in je DNA”
Richard Rudd, de grondlegger van de Gene Keys.

De Gene Keys zijn voor mij een verrijking en mooie aanvulling op Human Design.
Beide systemen zijn gebaseerd op de I’Ching.
Gene Keys is een meer beschouwend en meditatief pad.
Iedere Gene Key is een hexagram in de I’Ching, net als iedere gate in Human Design.
De verrijking die ik vind in de Gene Keys is de beschrijving van de verschillende frequenties van de hexagrammen.
Wat de bodygraph is voor Human Design, is het Hologenetische Profiel in Gene Keys.

Als je leest en gaat mediteren over jouw unieke Gene Keys zul je veel van je leven herkennen.
Het zijn sleutels die horen bij jouw unieke blauwdruk / DNA en in jouw leven dus een belangrijke rol spelen.
Iedere Gene Key is een multidimensionaal veld dat alle frequenties in zich draagt en die zich allemaal in jou bevinden.
De lage frequentie die we de schaduw noemen en de hoogste frequentie die we de Siddhi noemen.

De Gene Keys bestaan uit verschillende paden.

Activation Sequence – de fysieke sfeer

Je begint met de Activation Sequence. Het ontdekken van je Gave.
Je komt op aarde met jouw unieke gave. Niet zo zeer iets wat je doet, maar wie je bent.
Wat je als talent bij je draagt in jouw energetische veld.
Dit pad bestaat uit 4 Gene Keys, je 4 primaire gaves:
Je levenswerk is op aarde, je evolutie, je radiance en je levensdoel.
Dit zijn trouwens dezelfde 4 gates die het incarnatiekruis vormen in Human Design.

Activation Sequence

Venus Sequence: de emotionele sfeer

Dit pad bestaat uit 5 Gene Keys en gaat over liefde, vriendschap en verbinding.
Wellicht het meest intensieve en belangrijkste pad.
Het pad om je hart te openen.
Je wordt je bewust van de patronen die je leeft in je relaties, die vaak doorgegeven zijn via  de voorouderlijnen.

Venus Sequence

Pearl Sequence: verhelderen van je visie, de mentale sfeer

Hoe kun jij met jouw gaven het grote geheel dienen en daarmee een vervuld leven creeren voor jezelf.

Pearl Sequence

Alle informatie over Gene Keys vind je op www.genekeys.com.
Een absolute aanrader is het boek waarin alle 64 hexagrammen uitgebreid beschreven staan.

Binnenkort ga ik bijeenkomsten organiseren gebaseerd op de Activation Sequence en het Incarnatiekruis, zodat je meer helderheid krijgt over je levensweg.

Human Design – Gene Keys sessie boeken
GRATIS GENE KEY PROFIEL DOWNLOADEN
Human Design – Gene Keys sessie boeken