Kijken vanuit je Zelf in plaats van zoeken naar je Zelf.

We gaan samen in gesprek over wat je op dit moment bezig houdt of waar je tegen aan loopt.
Vaak lopen we vast in gebeurtenissen, oude angsten en verhalen die diep in ons verankerd zijn.
Hierdoor houden we onszelf afgescheiden van ons Ware Zelf.

Waar de astrologie inzicht geeft in de ontwikkelingsweg van je Ziel, geeft Human Design praktische handvatten om vanuit jezelf te gaan leven.
Gene Keys is een weg van contemplatie. Hier gaan we meer in de verstilling en kijken we  naar hoe de sleutels zich uitdrukken in jouw leven.

Je geeft op het formulier aan of je een Gene Keys, Human Design of Zielsastrologie sessie wilt.
Wat zijn je levensvragen?
Waar zoek je naar meer inzicht en rust?
Waar geef je je innerlijke autoriteit weg?
Waar loop je vast in je verhaal?

Er kunnen grote uitdagingen op ons pad komen om ons aan te zetten tot groei en ontwikkeling.
Soms kan een ander perspectief net de sleutel zijn om je verhaal te doorzien en weer meer vanuit je Zelf te gaan leven.

Sessies kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels.

Tarief 111 euro voor een uur, vrijgesteld van BTW.