Durven om “het” niet te weten en de controle los te laten.
Om helemaal mijn eigen energie te volgen en te vertrouwen dat het leven zich “gewoon” ontvouwt.
Dit waren (en zijn soms nog steeds) de grootste uitdagingen in mijn leven.
Levensveranderende gebeurtenissen hebben me er toe aan gezet om diep in mijn eigen levensverhaal en de intenties van mijn Ziel te duiken.
Ik heb veel verschillende wegen bewandeld om mezelf antwoord te geven op de vragen:
“Wie ben ik echt” en “Welke waarheid resoneert ten diepste met mijn Ware Zelf?”
Het heeft geleid tot het vinden van mijn innerlijke stem, mijn wijsheid en compassie.

Zielsastrologie, Human Design en Gene Keys zijn drie systemen die mij heel veel inzicht hebben gegeven en bij hebben gedragen aan het vinden van een diepe innerlijke rust.
En dat doen ze nog steeds.
Het doel voor mij om deze tools te gebruiken is je te helpen het grotere plaatje van je leven te zien, je gaven te ontdekken en meer innerlijke rust te vinden.
Het is mijn passie om bij te dragen aan een nieuwe samenleving, waarin ieder mens zijn of haar uniciteit herkent en leeft.
En daarmee dienstbaar is aan het grote geheel.

Ik leef en deel wat voor mij ten diepste waar is:

Je Ware Zelf leven is een innerlijke reis.
Er zijn geen snelle oplossingen of ultieme mantra’s.

Ons leven is een uiting van het diepe evolutionaire verlangen om te groeien en er is geen eindstreep te behalen.

Ieder mens is van nature vrij en draagt alle wijsheid in zich.
Antwoorden op vragen openbaren zich op het juiste moment.

Iemand anders kan een gids zijn maar blijf altijd voelen of iets klopt voor jou.

We zijn allemaal met elkaar verbonden en maken deel uit van hetzelfde universum / grote geheel.
Niets wat je doet is onbeduidend. Het zet altijd iets in beweging en heeft impact.

Leven vanuit je Ware Zelf betekent je authentieke zelf leven en autonoom zijn.
Het betekent helemaal eerlijk zijn met je zelf, in de spiegel van je eigen leven durven kijken en illusies doorprikken.

Het is mijn diepe wens om mijn wijsheid te delen en jou uit te nodigen om jouw unieke wijsheid te leven.

En heel eerlijk….je hebt geen tools nodig. De plek om te zijn is de stilte in jezelf.

Neem hier contact op als je met me wilt werken.